Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja
dopisz wypisz
Gmina Sławatycze - Samorządowy Portal Internetowy
Znajdujesz się w: Strona główna / O Gminie / Infrastruktura

Infrastruktura

 

Inwestycje samorządowe

W roku 2007 z Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A /TACIS CBS 2004-2006, w ramach projektu „Poprawa stanu środowiska na obszarze przygranicznym poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Sławatyczach” podłączono do sieci kanalizacyjnej 82 gospodarstwa domowe.

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, zrealizowano projekt „Adaptacja pomieszczeń na cele kulturalne i społeczne w gminie Sławatycze” dokonano remontu pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z przyległą świetlicą, wykonano zewnętrzne elewacje, pokrycia dachowe, utwardzono plac oraz zieleń.

ROLNICTWO

Rolnictwo jest podstawowym źródłem utrzymania dla przeważającej liczby ludności gminy. Z pracy w 660 gospodarstwach rolnych utrzymuje się ponad 90% ludności gminy.
Główne kierunki produkcji rolnej na tych terenach to uprawa zbóż. Jest to głównie wynikiem naturalnych warunków rozwoju rolnictwa - słabych gleb.

Gmina Sławatycze charakteryzuje się dużym udziałem łąk i pastwisk w ogólnym areale (ponad 30%), ale w  ostatnich latach obserwuje się spadek stanu pogłowia bydła. Wynika to z  trudności z odstawianiem mleka (odbiór mleka tylko od gospodarstw posiadających certyfikat), zaostrzenie wymogów sanitarnych oraz starzenia się społeczności.
W produkcji zwierzęcej dominują gospodarstwa wielokierunkowe nastawione na hodowlę bydła i trzody chlewnej. W ostatnich latach obserwuje się spadek pogłowia spowodowany spadającą opłacalnością produkcji rolnej.

KOMUNIKACJA

- dpg.jpg Miejscowość gminna Sławatycze jest ważnym węzłem komunikacyjnym, gdzie krzyżują się drogi: krajowa Wisznice - Sławatycze i wojewódzka Terespol - Włodawa oraz gdzie znajduje się ważne drogowe przejście graniczne na Białoruś dla samochodów osobowych.
Zajmuje ono powierzchnię ok. 3 ha i posiada zdolność odprawy 1000 pojazdów osobowych i 50 autobusów na dobę.

Na terenie gminy Sławatycze znajdują się drogi w niżej wymienionych kategoriach: droga krajowa nr 817 Wisznice - Sławatycze, o długości na terenie gminy 7,6 km, Droga wojewódzka nr 816 Terespol - Włodawa o  długości - 10 km, Drogi powiatowe o łącznej długości - 28,2 km Drogi gminne o łącznej długości - 125 km.

GOSPODARKA KOMUNALNA

Sieć wodociągowa na terenie gminy stanowi jeden system z ujęciem wody i  hydrofornią zlokalizowanymi w Sławatyczach. Sieć ma długość 66,2 km i  zaopatruje w wodę wszystkie miejscowości w gminie. Istnieje 864 przyłączy wodociągowych o długości 44,2 km. Wskaźnik zwodociągowania gminy wynosi blisko 100%. Podłączenia nie mają jedynie nieliczne części wsi o zabudowie kolonijnej, których włączenie do sieci byłoby zbyt kosztowne.

Sieć wodociągowa jest spięta z siecią wodociągową sąsiedniej gminy Hanna, w związku z czym istnieje możliwość zaopatrzenia gminy w wodę z ujęcia awaryjnego. Eksploatację i konserwację wodociągu prowadzi Zakład Usług Wodnych w Parczewie.

Ujęcie wody pracuje w układzie dwustopniowego pompowania wody o wydajności maksymalnej Qdmax = 675 m3/d (zbiornik V = 300m3). Obecny pobór wody wynosi około 580 m3/d.

Rolę uzupełniającą w bieżącym zaopatrzeniu w wodę do hodowli zwierząt i  celów p. pożarowych pełnią studnie przydomowe oraz oczka wodne (starorzecza) położone w dolinie rzeki Bug (łącznie około 17 ha).

- oczysz1.jpg Jesienią 200O roku została oddana do użytku gminna oczyszczalnia ścieków w Sławatyczach. Do tej pory jedyną oczyszczalnią w gminie była oczyszczalnia pracująca na potrzeby przejścia granicznego. Wybudowany został także punkt zlewny ścieków wraz z przepompownią, który przyjmuje ścieki od instytucji i osób prywatnych zamieszkałych na terenie gminy. Usługi asenizacyjne świadczy Ochotnicza Straż Pożarna w Sławatyczach, która posiada własny wóz asenizacyjny i zebrane ścieki dowozi do punktu zrzutu ścieków w Sławatyczach. W pierwszej kolejności kanalizowana będzie miejscowość Sławatycze.

- oczysz2.jpg Budowa sieci kanalizacyjnej zaplanowana jest w pięciu etapach. W  pierwszym etapie wybudowano kolektor sanitarny o długości 994 mb i  przepompownię oraz podłączono do sieci 6 obiektów, w tym: Zespół Szkół, 2 Domy Nauczyciela oraz 3 użytkowników indywidualnych. W następnych latach będzie sukcesywnie dobudowywana się sieć kanalizacyjna i  podłączani kolejni użytkownicy.

Na obszarze gminy ani w jej sąsiedztwie nie ma obiektów szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludności.

Gmina nie posiada również własnego wysypiska śmieci. Gospodarka odpadami zorganizowana jest w formie zbiórki śmieci do koszy c pojemności 110 l i  1100 l, które rozlokowane są we wszystkich miejscowościach gminy. Zatem wszyscy mieszkańcy mają możliwość usuwania w ten sposób wyprodukowanych w swoich gospodarstwach śmieci.
Gminę zawarła umowę ze spółką EKO-Bug w Kobylanach na opróżnianie pojemników na śmieci. Odpady są wywożone przez spółkę poza teren gminy i składowane na wysypisku śmieci w  Lebiedziewie gm. Terespol.

POZOSTAŁA INFRASTRUKTURA BYTOWA

Na terenie gminy Sławatycze funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz działa prywatna apteka.

W Sławatyczach mieści się Bank Spółdzielczy w Łomazach Oddział w Sławatyczach zrzeszony w Lubelskim Banku Regionalnym.

Na terenie gminy jest jeden urząd pocztowy w Sławatyczach i Jabłecznej. Jest także centrala telefoniczna. Gmina jest w pełni stelefonizowana.

Nad porządkiem publicznym w gminie czuwa 2 policjantów Rewiru Dzielnicowych w Sławatyczach, którzy podlegają Komisariatowi Policji w Wisznicach.

INTERmedi@
sobota, 19 sierpnia 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Emilii, Julinana, Konstancji
Gmina Sławatycze
Rynek 14‚ 21-515 Sławatycze‚
pow. bialski woj. lubelskietel.: 83 378 33 58‚ fax: 83 378 33 13 email: gmina@slawatycze.pl
http://slawatycze.plNIP: 537-234-94-92
Licznik odwiedzin:
1946423
Dzisiaj:
55
Gości on-line:
3
Twoje IP:
54.80.30.49
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI