Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja
dopisz wypisz
Gmina Sławatycze - Samorządowy Portal Internetowy
Znajdujesz się w: Strona główna / Kalendarz imprez

Kalendarz imprez

 

Kalendarz imprez Gmina Sławatycze /kultura/ na rok 2017

Koncert Kolęd „Trzej Królowie Jadą”, lokalna

 • 01.2017 r. sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Sławatyczach
 • Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach ul. Rynek 14, Sławatycze, tel. 833783473, e-mail: sok@slawatycze-gmina.pl
 • Współorganizatorzy: Parafia Rzymskokatolicka, Gminna Biblioteka Publiczna
 • Osoba do kontaktu: Bolesław Szulej, Elżbieta Gruszkowska tel. 833783473
 • Impreza adresowana do wszystkich zachęcająca do śpiewania kolęd i pastorałek.

Spotkanie Noworoczne Emerytów i Rencistów, lokalna

 • styczneń 2017, Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach
 • Organizator: Związek Emerytów i Rencistów w Sławatyczach, tel. 833417013
 • Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach ul. Rynek 14, 21-515 Sławatycze, tel. 833783473
 • e-mail: sok@slawatycze-gmina.pl
 • Osoba do kontaktu: Bolesław Szulej
 • Impreza ma charakter spotkania nawiązującego do Wigilii
 • Bożego Narodzenia – dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd.

„Ferie Zimowe”, lokalna

 • 16-29 stycznia 2017, Sławatycze
 • Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach ul. Rynek 14, Sławatycze, tel. 833783473, e-mail: sok@slawatycze-gmina.pl
 • Współorganizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Sławatyczach
 • Osoba do kontaktu: B. Szulej, M. Walczuk
 • Warsztaty muzyczne, plastyczne, kulinarne, projekcje filmowe dla dzieci, zajęcia świetlicowe.

Kiermasz św. Walentego, lokalna

 • 14.02.2017, Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach
 • Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach ul. Rynek 14, Sławatycze, tel. 833783473, e-mail: sok@slawatycze-gmina.pl
 • Współorganizatorzy: Parafia Rzymskokatolicka, Gminna Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Sławatycze
 • Osoby do kontaktu: Bolesław Szulej, Elżbieta Gruszkowska, Małgorzata Walczuk
 • Impreza interdyscyplinarna w formie kiermaszu oraz degustacji połączona z prezentacjami muzycznymi.

Gminny Dzień Kobiet, lokalna

 • marzec 2017, sala widowiskowa GOK w Sławatyczach
 • Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach ul. Rynek 14, Sławatycze, Osoba do kontaktu: Bolesław Szulej tel. 833783473, e-mail: sok@slawatycze-gmina.pl
 • Impreza dla wszystkich pań z terenu Gminy Sławatycze. W programie: koncert muzyczny
Konkurs na „Najładniejszą Palmę i Pisankę Wielkanocną”, lokalna
 • 9 kwietnia 2017 roku, Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach
 • Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach ul. Rynek 14, Sławatycze, tel. 833783473, e-mail: sok@slawatycze-gmina.pl
 • Współorganizatorzy: Parafia Rzymskokatolicka, Gminna Biblioteka Publiczna 
 • Osoby do kontaktu: Bolesław Szulej, Małgorzata Walczuk
 • Impreza plastyczna skierowana do dzieci i młodzieży której celem jest rozwijanie twórczej aktywności oraz podtrzymywanie tradycji ludowej związanej ze Świętem Wielkiej Nocy.

Powiatowe Eliminacje Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”

 • 6 maja 2017 roku, sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Sławatyczach
 • Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach ul. Rynek 14, Sławatycze, tel. 833783473, e-mail: sok@slawatycze-gmina.pl,
 • Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Zespół Szkół w Sławatyczach, Gminna Biblioteka Publiczna
 • Osoba do kontaktu: Bolesław Szulej, Elżbieta Gruszkowska tel.833783473
 • Impreza powiatowa mająca wyłonić dzieci i młodzież uzdolnioną wokalnie z terenu ziemskiego powiatu bialskiego do eliminacji wojewódzkich festiwalu Śpiewający Słowik w Rykach woj. lubelskie.

Eliminacje Rejonowe XXXV Małego Konkursu Recytatorskiego, gminna

 • 6 maja 2017 roku, Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach
 • Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach ul. Rynek 14, Sławatycze, tel. 833783473, e-mail: sok@slawatycze-gmina.pl
 • Współorganizatorzy: Zespół Szkół, Gminna Biblioteka Publiczna
 • Osoba do kontaktu: Bolesław Szulej tel.833783473
 • Impreza skierowana do dzieci i młodzieży szkoły podstawowej z gminy Sławatycze popularyzująca literaturę oraz kultywowanie piękna języka ojczystego mająca na celu wyłonienie najlepszych recytatorów na eliminacje powiatowe.


"Międzynarodowe Spotkania Potomków Olędrów Nadbużańskich", 400-lecie powstania Olędrów,międzynarodowa

 • maj 2017 roku Sławatycze, Mościce Dolne, Domaczewo – Białoruś;
 • Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach ul. Rynek 14, Sławatycze, tel. 833783473, e-mail: sok@slawatycze-gmina.pl, Zespół Szkół w Sławatyczach;
 • Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Gminna Biblioteka Publiczna w Sławatyczach, Stowarzyszenie „Bużanie” i Rozwoju Gminy Sławatycze
 • Osoby do kontaktu: Bolesław Szulej, Antoni Chorąży 
 • Współuczestnictwo Gminy w zainicjowanych przez potomków Olędrów z Neudorf - Neubruch, zamieszkałych aktualnie w Niemczech i zrzeszonych w Stowarzyszeniu Mutterkolonie Neudorf und Tochterkolonien "Bugholendry e.V"

Festyn Rodzinny z okazji Dnia Matki i Dziecka „Nadbużańskie Niezapominajki”

 • maj 2017 roku, Sławatycze w plenerze, lokalna
 • Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach ul. Rynek 14, Sławatycze, tel. 833783473, e-mail: sok@slawatycze-gmina.pl
 • Współorganizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Sławatycze, Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Sławatycze
 • Osoba do kontaktu: Bolesław Szulej tel.833783473
 • Impreza interdyscyplinarna w formie rodzinnego festynu kulturalno - rekreacyjnego skierowana do szerokiego grona mieszkańców gmin nadbużańskich, (kiermasz wyrobów rzemieślniczych, degustacja potraw regionalnych, koncerty solistów i zespołów muzycznych z gmin nadbużańskich przeplatane konkursami i zabawami adresowanymi do różnych grup wiekowych).

Powiatowy Konkurs Plastyczno - Literacki 

 • maj 2017 roku
 • Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Sławatyczach, ul. Rynek 14 21-515 Sławatycze,
 • tel. 833783346, e-mail: gbpslawatycze@wp.pl
 • Osoba do kontaktu: Małgorzata Walczuk tel.833783346
 • Powiatowy konkurs plastyczno - literacki wraz z krótkim opisem ilustracji do powieści „W pustyni i w puszczy” dedykowany dla uczniów szkoły podstawowej w ramach obchodów 170 rocznicy urodzin Henryka Sienkiewicza.

XXX Międzynarodowa Biesiada Nadbużańska w ramach obchodów Dni Sławatycz -międzynarodowa

 • 29-30 lipca 2017 roku, Sławatycze w plenerze / stadion sportowy/ 
 • Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach ul. Rynek 14, Sławatycze, tel. 833783473, e-mail: sok@slawatycze-gmina.pl, 
 • Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Zespół Szkół, Gminna Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Sławatycze, 
 • Osoba do kontaktu: Bolesław Szulej tel.833783473
 • Impreza popularyzująca kulturę ludową grup narodowościowych, etnicznych i etnograficznych zamieszkujących regiony nadbużańskie Polski, Białorusi i Ukrainy, poprzez prezentacje artystyczne twórców, zespołów muzycznych, tanecznych, folkowych, kapel, solistów, kabaretów. Impreza z tradycjami, adresowana do nadbużańskiej społeczności, integrująca środowisko lokalne, promująca wśród licznie odwiedzających w tym czasie okolice Sławatycz przez turystów i rodziny pochodzące z tych terenów. W programie koncerty, prezentacje, konkursy, pokazy, wystawy, kiermasze, degustacje itp.

Piknik Radziwiłłowski - Pożegnania Lata z Nadbużańskim Smakiem - regionalna

 • wrzesień 2017 roku, Centrum Sławatycz 
 • Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach ul. Rynek 14, Sławatycze, tel. 833783473, e-mail: sok@slawatycze-gmina.pl, 
 • Współorganizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół w Sławatyczach, Stowarzyszenia z terenu Gminy Sławatycze
 • Osoba do kontaktu: Bolesław Szulej tel. 833783473
 • Festyn rodzinny z udziałem kucharek i kucharzy z powiatu bialskiego, którzy zaprezentują sztukę kulinarną. Konkursy z udziałem publiczności na przygotowanie najsmaczniejszej potrawy, najciekawszej formy prezentacji dania itp. w trakcie prezentacji koncerty solistów i zespołów muzycznych, degustacja potraw, kiermasz wyrobów rzemieślniczych, wystawy, konkursy.

IV Regionalny Przegląd Chórów i Zespołów Wokalnych pn. „Jak Paciorki Różańca”, regionalna

 • październik 2017 roku, kościół MB Różańcowej w Sławatyczach 
 • Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach ul. Rynek 14, Sławatycze, tel. 833783473, e-mail: sok@slawatycze-gmina.pl, 
 • Współorganizatorzy: Parafia Rzymskokatolicka, Zespół Szkół
 • Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
 • Osoba do kontaktu: Bolesław Szulej, Ludwik Sławiński
 • Coroczne październikowe spotkanie chórów i zespołów wokalnych z terenu woj. lubelskiego w repertuarze pieśni ku czci Matki Bożej Różańcowej mające na celu popularyzację śpiewu chóralnego i w grupach wokalnych a także stworzenia możliwości wspólnego spotkania i śpiewu.

Szanujmy Wspomnienia, regionalna

 • listopad 2017 r, Sławatycze
 • Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach ul. Rynek 14, Sławatycze, tel. 833783473, e-mail: sok@slawatycze-gmina.pl, Parafia Rzymskokatolicka,
 • Osoby do kontaktu: Bolesław Szulej, Elżbieta Gruszkowska tel.833783473
 • Impreza muzyczna poświęcona pamięci znanym nieżyjącym piosenkarzom polskim, poprzez prezentacje ich znanych przebojów przez wykonawców z gmin powiatu bialskiego w różnym przedziale wieku.

Konkurs na „Stroik Bożonarodzeniowy„ i „Ozdobę Choinkową”, lokalna

 • 29 grudnia 2017 roku, Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach
 • Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach ul. Rynek 14, Sławatycze, tel. 833783473, e-mail: sok@slawatycze-gmina.pl
 • Osoba do kontaktu: Bolesław Szulej
 • Współorganizatorzy: Parafia Rzymskokatolicka, Gminna Biblioteka Publiczna
 • Impreza plastyczna skierowana do dzieci i młodzieży której celem jest rozwijanie twórczej aktywności oraz podtrzymywanie tradycji ludowej Świąt Bożego Narodzenia.

Zimowy piknik połączony z konkursem i prezentacją tradycji regionalnej pożegnania starego roku „Na Najładniejsze Przebranie” (Okrycie, Maskę i Kapelusz Brodacza – Heroda) Prezentacja i wybory BRODACZA roku 2017/2018, lokalna

 • 29 grudnia 2017, plac w centrum Sławatycz 
 • Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach ul. Rynek 14, Sławatycze, tel. 833783473, e-mail: sok@slawatycze-gmina.pl, 
 • Współorganizatorzy: Muzeum Południowego Podlasia, Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej, Gminna Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół w Sławatyczach, 
 • Osoba do kontaktu: Bolesław Szulej tel. 833783473
 • Impreza folklorystyczno - plastyczna adresowana do lokalnego środowiska i przybyłych gości, mająca na celu podtrzymywanie i kultywowanie tradycji zakończenia starego roku jednej z nielicznych w kraju.

 

KALENDARZ IMPREZ  Z DZIEDZINY SPORTU I TURYSTYKI  NA ROK 2017 

Nadbużański  Turniej Piłki Nożnej Seniorów pod patronatem Prezesa LZPN i Wójta Gminy Sławatycze

 • Miejsce: hala Zespołu Szkół w Sławatyczach w Sławatyczach
 • Termin:  styczeń 2017 r.
 • Odp. za realizację: B. Bandzerewicz, B. Szulej,
 • Organizator: Zespół Szkół, GOK w Sławatyczach, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Sławatycze

Turniej w KOZŁA „Sławatyckiego Brydża”

 • Miejsce: sala GOK
 • Termin: luty –marzec 2017
 • Odp. za realizację: R. Szczur, B. Szulej,
 • Organizator:  GOK w Sławatyczach, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Sławatycze

Walentynkowy Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych

 • Miejsce: hala Zespołu Szkół w Sławatyczach w Sławatyczach
 • Termin: luty 2017 r.
 • Odp. za realizację:S.Jarocki B. Bandzerewicz,  B. Szulej,
 • Organizator:Wójtowie Gmin: Wisznice, Tyczna, Kodeń, Piszczac, Sławatycze, Związki Zawodowe Funkcjonariuszy SG, Zespół Szkół, GOK w Sławatyczach, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Sławatycze

XIII Międzynarodowe Biegi Uliczne pn." Rzeka Bug Granicą Unii Europejskiej"

 • Miejsce: stadion i ulice Sławatycz (centrum)
 • Termin: maj 2017 r.
 • Odpowiedzialny za realizację: B. Bandzerewicz,  A. Łuciuk,  B. Szulej
 • Organizator: Zespół Szkół,  Gminny  Ośrodek Kultury, Bialski Szkolny Związek Sportowy

Nadbużański  Zlot Motocyklowy  pod  Patronatem Wójta Gminy Grzegorza Kiec

 • Miejsce: Mościce Dolne, Liszna –schronisko młodzieżowe (rajd - teren nadbużański powiatu bialskiego)
 • Termin: maj 2017 r.
 • Odpowiedzialny za realizację: J. Kiec,  B. Szulej

Diecezjalny Turniej Piłki Nożnej Drużyn Parafialnych

 • Miejsce: stadion w Sławatyczach
 • Termin: czerwiec 2017 r.
 • Odp. za realizację: B. Bandzerewicz, B. Szulej,
 • Organizator: Zespół Szkół, GOK w Sławatyczach, Parafia Rzymskokatolicka w Sławatyczach

VIII Biegi  Radziwiłłowskie

 • Miejsce: Sławatycze (teren nadbużański)
 • Termin: pażdziernik 2017 r.
 • Odpowiedzialny za realizację: B. Bandzerewicz,  A. Łuciuk,  B. Szulej
 • Organizator: Zespół Szkół, Gminny  Ośrodek Kultury, Bialski Szkolny Związek Sportowy

Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej mężczyzn o puchar Wójta Gminy Sławatycze

 • Miejsce: hala Zespołu Szkół w Sławatyczach
 • Termin:  listopad 2017 r.
 • Odpowiedzialny za realizację: B. Bandzerewicz, A. Łuciuk, B. Szulej
 • Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Zespół Szkół 

 

Radosław Szczur
sobota, 19 sierpnia 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Emilii, Julinana, Konstancji
Gmina Sławatycze
Rynek 14‚ 21-515 Sławatycze‚
pow. bialski woj. lubelskietel.: 83 378 33 58‚ fax: 83 378 33 13 email: gmina@slawatycze.pl
http://slawatycze.plNIP: 537-234-94-92
Licznik odwiedzin:
1946447
Dzisiaj:
56
Gości on-line:
1
Twoje IP:
54.80.30.49
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI